Författararkiv: admin

Årsmöte 2020

Gimonäs båtklubb kallar till medlemsmöte och årsmöte den 26 februari kl. 18:30. Inledande medlemsmöte med efterföljande årsmöte hålls på Tegelbrukgsvägen 7 (ingång från baksida). Enklare förtäring bjuder klubben på.

För fullständig kallelse samt tillhörande handlingar, läsa på informationssidan för enbart medlemmar. Handlingarna ligger även de bakom lösenordsskydd, för att komma åt dessa behöver man ange ”medlem” som användarnamn, och därefter sedvanligt lösenord i rutan nedan.

Goda insatser

Tack alla ni 43 stycken som deltog på arbetsdagen med fint arbete! Klubben ser nu bättre och finare ut än innan. Stort tack även till ni som hjälpte till med matbestyren och bespisning.
/ Styrelsen och hamnfogdarna

Angående utsända e-post

Styrelsen har fått kännedom om att ett mail som gått ut till våra medlemmar. Detta mail hänvisar till gamla beslut som just nu finns på hemsidan. Mailet är inte förankrat eller utsänt från styrelsen. Styrelsen utreder därför var detta mail kommer från.

Vi diskuterar strömförbrukning som inte räcker till hela bryggan när vissa är boende i sina båtar vid bryggan under sommaren. Styrelsen har inget emot att medlemmarna bort i sina båtar så länge strömmen räcker till de som behöver på bryggan. Detta är i dagsläget inget problem, men frågan kan behöva hanteras om problem i frågan uppstår.

Styrelsen är positiva till att medlemmar bor i sina båtar vid bryggorna under sommaren. Det medför att vi har fler personer som har koll på att inget händer på området.

/ Styrelsen, 3 juni 2019 (publicerat på hemsidan 4 juni 2019)

Uppdateringar, kansli och regler

Tidigare notis om kansliets öppettider blev fel och är nu rättade på FAQ-sidan. Samtidigt vill vi upplysa om att kansliet håller stängt under semesterperioden 5 juli till 5 augusti.

Nytt på hemsidan är även sidan om generella regler och tvättföreskrifter som ni finner här. Det handlar om användandet av elen vid bryggor, att bo i båten samt hundars vistelse på området.

Vaktlista för säsongen 2019

Nu finns vaktlista utlagd i vakthuset för årets säsong. Ta en sväng förbi vakthuset för att se vilken pass du blivit tilldelad att vara vakt på.

Ansvarig för vaktlista är Anders Hedlund, 070 691 76 37.

Uppdateringar

Hemsidan har uppdaterats med ny organisationsstruktur efter årsstämma 2019. Även ”fråga-svar sidan” (FAQ) har uppdaterats med förtydligande vad som gäller om man är intresserad av att bygga, båtplats eller uppställningsplats.

Ordförande Lennart Bandling skriver om verksamhetsåret 2018 här.

Slutligen har informationen om aktivitetsdagar för säsongen 2019 uppdaterats då det smugit sig in ett felaktigt datum. Även kalendern är uppdaterad, så om man prenumererar på denna i sin telefon ska korrigeringen slå igenom i telefonen.

/ Webmaster

Verksamhetsåret 2018 – ordförande har ordet

Under år 2018 har vi tömt den gula byggnaden om cirka 800 kvm på allt som sparats under åren. Det blir en hel del under så pass lång tid. Kommunen har beslutat att huset ska rivas och fastigheten säljas, därav att vi inte längre kan disponera huset.

Det nya klubbhuset har färdigställts under sommaren och slutbesiktigades i augusti (här kunde man följa byggnationerna). Där finns toalett för funktionsnedsättning, dusch med omklädningsrum och kök med sällskapsrum. Kontoret har fått eget rum där ekonomi, platsbokning och säkerhet systemet  inryms. Under båtsäsongen kommer vi  vara på plats måndagar kl 18-19 för att serva nya och gamla medlemmar. Vid entrén till klubbhuset kommer det att finnas informations tavla där klubben annonserar vad som gäller under säsongen, tavlan på magasinet kommer som vanligt vara för medlemmar och allmänhet.

Sjösättningsrampen har fått nya plank och breddats på ovansidan, rampen kommer att asfalteras under våren. En landgång för funktionsnedsatta av aluminium har monterats till rampen. Vaktstugan och däcket har flyttats tillbaka för att anslutas bredvid klubbhuset. Då det aldrig har funnits bygglov för vaktstugan/däck måste klubben söka bygglov.

Projektet med spolplatta påbörjades i början på året med att söka bidrag för vattenvårdsprojekt. Projektet har fortskridit med ett flertalet möten under säsongen. Efter hjälp av en konsult med att presentera bättre argument för spolplatta kom i december 2018 beslut från Länstyrelsen i Västerbottens län. Beslutet innebär ett bidrag om högst 243 428 kronor, vilket innebär hälften av totala beloppet för spolplattan. Ännu en vinstlott för klubben.

Aktivitetsdagarna har genomförts med stort deltagande och engagemang med förbättringar och uppgradering av klubbens egendom.

Stort tack till styrelsen och alla GBK:are för 2018 med önskan om ett bra 2019.

L Bandling