Kategoriarkiv: Nyheter

Tillgång till Gimonäs båtklubbs spolplatta

Hur kan man få tillgång till Gimonäs båtklubbs spolplatta?

Gimonäs båtklubb har en spolplatta som upplåts till medlemmar. Men med vissa villkor kan den upplåtas till allmänheten.

Följande gäller för allmänheten:

  • Spolplattan kan upplåtas måndagar mellan 20.30–22.00
  • Klubbens nattvakt kontaktas vid vaktstugan eller på området.
  • Klubbens regler för användning ska följas.

Dags för båttvätt? Detta gäller:

  • Båttvätt får endast ske på klubbens spolplatta.
  • Inga kemikalier eller petroliumprodukter tillåts användas vid båttvätt på spolplattan.
  • Inga båtar målade med biocid, eller båtar underhållna med förbjudna bottenfärger tillåts tävttas på klubbens spolplatta.
  • Efter avslutad tvätt spolas plattan av och fast avfall tas bort. Vatten och el stängs av. Miljöfarligt avfall lämnas på Vakin miljöstation.

/ Vänligen Miljöansvarig

Tvätt får endast ske på spolplattan. Regler för tvätt finns i nära anslutning till plattan.

Båtrepobjekt säljes till högstbjudande

Båtrepobjekt säljes i befintligt skick mot anbud till högstbjudande, se bilder nedan.

Båten ”Mathilda” DSA har stått utan täckning på GBK:s område en längre tid. Båten har övergått till GBK:s ägo genom polisbeslut. Båten är behov av mycket vård och repinsatser. Båten kan bl.a efter mycket invändigt arbete åter komma till sin rätt i sjön? 2,5 l motor. (Skick oklart) Drev, vagn ingår. Båten står på plats 101 vid staketet vid bakre vägbanken för påseende.

Skicka in ditt bud med mail (info[at]gbkumea.se) till GBK:s styrelse senast 17 maj.

Märk mejlet ”Repobjekt båd” i ämnesraden. Därefter bud, budgivare med namn och telefonnummer. Ange även medlemsnummer om ni är medlem i klubben.

Med vänliga hälsningar,
GBK:s styrelse

Påminnelse till dig med båthus

Här kommer en påminnelse om båthusbesiktningen som gjordes 2017-05-04.
Ni som inte har åtgärdat era punkter efter GBKs båthusbesiktning, måste åtgärda det innan 2020-08-30 för att era bygglov ska godkännas.

Gimonäs Båtklubb har ett gemensamt ”gruppbygglov” som gäller alla hus i listan, så om punkterna inte är åtgärdade måste vi ta bort Er från det gemensamma bygglovet.

I så fall måste ni själva söka bygglov hos Umeå Kommun, och det är ingen garanti att det beviljas.  Söker ni eget bygglov blir kostnaden enligt kommunens prislista.Får ni inget bygglov så måste huset bort från området.

De hus som inte åtgärdas inom utsatt tid eller rivs kommer att debiteras husägaren för arbetskostnaden av rivningen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Gimonäs Båtklubbs styrelse.

Med vänliga hälsningar
Gimonäs Båtklubbs styrelse

Kontoret bemannas vissa tider

Vi kommer att bemanna vårat kontor måndagar.

Vi håller öppet den 11 maj till 5 juli mellan 18.00-19.00

Från 5 augusti till 30 september håller vi öppet mellan 18.30-19.00

Semesterstängt 5 juli-5 augusti

Välkomna

Styrelsen

Behöver du hjälp med kransjösättning?

Sjösättning med kran kommer att ske denna säsong den 30 maj. Har du behov av hjälp med kransjösättning så skriv upp dig på den anmälningsblankett som finns i klubbhuset.

Förhandsinformation: Upptagning till hösten kommer prel att ske den 5 september. Eventuellt den 12 september. Vilket det blir är beroende på kranbil.

Skriv in din nattvakt nu!

Viktigt att du så snart som möjligt kommer och skriver in din nattvakt i vaktkalendern i klubbhuset. Ju snabbare du gör det, ju lättare kan du hitta ett datum som passar dig. Via sms har du blivit påmind om detta.

Är du skyldig att ha nattvakt och inte har skrivit in dig, då kommer styrelsen att lägga ut en nattvaktstid. Sista datum att skriva in tid är 10/5 2020. Men vänta inte för länge, skriv in ditt datum nu!