Medlemskap

Varje medlem med kontrakt på brygg- eller uppställningsplats har ett vaktpass att fullgöra per säsong. Medlemmen väljer i första hand  själv vilket datum som passar för sitt vaktpass. I annat fall tilldelas ett datum i samband med att vaktschemat fastställs. Detta innebär att området är bevakat under större delen av året. Det har fungerat väldigt bra. En fungerande bevakning är en förutsättning för medlemmarnas känsla av trygghet och säkerhet på Gimonäs båtklubb.

Varje säsong anordnas fyra arbetsdagar. Arbetsplikt råder för en arbetsdag per säsong för medlem med kontrakt. På dessa arbetsdagar deltar medlemmen efter förmåga. Klubben bjuder på lunch och fika till de som deltar under arbetsdagen.