Etikettarkiv: styrelsen

Angående utsända e-post

Styrelsen har fått kännedom om att ett mail som gått ut till våra medlemmar. Detta mail hänvisar till gamla beslut som just nu finns på hemsidan. Mailet är inte förankrat eller utsänt från styrelsen. Styrelsen utreder därför var detta mail kommer från.

Vi diskuterar strömförbrukning som inte räcker till hela bryggan när vissa är boende i sina båtar vid bryggan under sommaren. Styrelsen har inget emot att medlemmarna bort i sina båtar så länge strömmen räcker till de som behöver på bryggan. Detta är i dagsläget inget problem, men frågan kan behöva hanteras om problem i frågan uppstår.

Styrelsen är positiva till att medlemmar bor i sina båtar vid bryggorna under sommaren. Det medför att vi har fler personer som har koll på att inget händer på området.

/ Styrelsen, 3 juni 2019 (publicerat på hemsidan 4 juni 2019)

Årsmöteshandlingar 2018

Den som väntar på något gott väntar troligen på Gimonäs Båtklubbs årsmöteshandlingar. Nu är väntan över, nedan finns diverse handlingar publicerade. Samtliga ligger dock skyddade och lösenord fordras. Lösenordet är samma som det varit så länge Gimonäs båtklubb har haft en hemsida. Användarnamnet är ”medlem” utan citattecken.

Föredragningslista
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning 2017
Budget 2018
Medlemsmötesprotokoll

Många trotsade vädrets makter, stort tack!

Gimonäs båtklubb vill tacka alla för god uppslutning på aktivitetsdagen/arbetsdagen i lördags den 14 oktober. Hela 48 stycken medlemmar trotsade regnet och blåste vilket var en stor bidragen orsak till att så mycket blev genomfört denna sista aktivitetsdag/arbetsdag för säsongen.

Roligt att så många är intresserade och också skrev upp sig för deltagande av bygget av nya servicehuset då vi kommer att lämna tegelbruksbyggnaden under 2018.

/Styrelsen

Tvättföreskrifter

Sedan i dag finns föreskrifter och information gälland tvätt av båt, eller båtbotten, inom området publicerade. Man hittar föreskrifterna här – Tvättföreskrifter –  eller via den nytillkomna sidan FAQ (frequently asked questions, ofta förekommande frågor).

Informationen/föreskrifterna är författade av styrelsen och miljöombud Bengt Hallberg. Har man funderingar kring vad som gäller rekommenderas att man läser dessa.

Uppdatering 2016-06-09:

Föreskrifterna är uppdaterade med tillhörande karta över området med markerade platser där avspolning av båt är tillåtet. Observera, endast båtar som kan visas inte vara målade med giftig bottenfärg eller andra skadliga ämnen, se föreskrifterna enligt länk ovan.

Krandagar 2016

Sjösättning med kran sker den 28 maj med samling kl 09:00. Upptagning med kran sker 24 september med samling kl 09:00. 

Alla som ska sjösätta, eller ta upp, med lyftkran ska finnas på plats senast kl 09:00 för att förbereda sina båtar för kranlyft. 

Minst två personer per båt måste finnas med för att hjälpa till vid lyftet.

Upptagning startar ca 10:00 och avslutas när funktionärer så beslutar.

Regler för upptagning och bokningslistor finns i klubbhuset. 

Ansvarig funktionär tar upp kontant betalning före lyftet och bestämmer även turordning för lyft. 

OBS! Försäkringsuppgifter med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska lämnas till funktionärer före kranlyft av medlemmens båt. 

(Klubbens försäkring gäller inte vid lyft av medlemmars båtar.)

/Styrelsen

Sugtömning

Tömningsanläggningen för båtars toatankar är nu installerade på klubben. Användningsinstruktion på flera språk finns att tillgå, även kärl för hushållssopor. Återvinningscentral för andra sopor finns inom gångavstånd från hamnen.

//Styrelsen

Krandag 2014, uppdaterad info

Klubbens krandag är den 31 maj med samling klockan 09.00.

På grund av förhinder hos kranföraren är krandagen flyttad till 31 maj, i stället för som tidigare annonserat 24 maj.

Alla som ska sjösätta med lyftkran ska då finnas på plats för att förbereda sina båtar för kranlyft. Minst två personer per båt måste finnas till hands för att hjälpa till vid kranlyft.

Sjösättningen börjar kl 10.00 och avslutas när så hamnfogdarna bestlutat.

Regler för upptagning och bokningslistor finns i klubbhuset.

Ansvarig hamnfogde tar upp kontant betalning före lyftet och bestämmer även turodning för lyft.

OBS!

Försäkringsuppgifter med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska lämnas till hamnfogde före kranlyftet av medlemmens båt.

(Klubbens försäkring gäller inte vid lyft av medlemmarnas båtar.)

/Hamnfogdarna och styrelsen