Förmåner

Svenska Båtunionensvenskasjo_250x450_anders_sbu1

Gimonäs båtklubb är via medlemskapet i Svenska Båtunionen (SBU) delägare i Svenska sjö. Det ger vissa direkta fördelar vad gäller försäkring. För varje försäkring som tecknas via Svenska sjö får Gimonäs Båtklubb 100 kronor. Mer om de olika försäkringarna kan läsas på Svenska Sjös hemsida