Etikettarkiv: Ordförande

Verksamhetsåret 2018 – ordförande har ordet

Under år 2018 har vi tömt den gula byggnaden om cirka 800 kvm på allt som sparats under åren. Det blir en hel del under så pass lång tid. Kommunen har beslutat att huset ska rivas och fastigheten säljas, därav att vi inte längre kan disponera huset.

Det nya klubbhuset har färdigställts under sommaren och slutbesiktigades i augusti (här kunde man följa byggnationerna). Där finns toalett för funktionsnedsättning, dusch med omklädningsrum och kök med sällskapsrum. Kontoret har fått eget rum där ekonomi, platsbokning och säkerhet systemet  inryms. Under båtsäsongen kommer vi  vara på plats måndagar kl 18-19 för att serva nya och gamla medlemmar. Vid entrén till klubbhuset kommer det att finnas informations tavla där klubben annonserar vad som gäller under säsongen, tavlan på magasinet kommer som vanligt vara för medlemmar och allmänhet.

Sjösättningsrampen har fått nya plank och breddats på ovansidan, rampen kommer att asfalteras under våren. En landgång för funktionsnedsatta av aluminium har monterats till rampen. Vaktstugan och däcket har flyttats tillbaka för att anslutas bredvid klubbhuset. Då det aldrig har funnits bygglov för vaktstugan/däck måste klubben söka bygglov.

Projektet med spolplatta påbörjades i början på året med att söka bidrag för vattenvårdsprojekt. Projektet har fortskridit med ett flertalet möten under säsongen. Efter hjälp av en konsult med att presentera bättre argument för spolplatta kom i december 2018 beslut från Länstyrelsen i Västerbottens län. Beslutet innebär ett bidrag om högst 243 428 kronor, vilket innebär hälften av totala beloppet för spolplattan. Ännu en vinstlott för klubben.

Aktivitetsdagarna har genomförts med stort deltagande och engagemang med förbättringar och uppgradering av klubbens egendom.

Stort tack till styrelsen och alla GBK:are för 2018 med önskan om ett bra 2019.

L Bandling

VA och nybyggnation

Hej alla GBK:are!

Nu är vi äntligen, efter många år, anslutna till VAKIN och har således vatten och avlopp året runt. I och med detta kan arbetet med att bygga det nya servicehuset påbörjas.

Med anledning av bygget av det nya servicehuset kommer vaktstugan hållas öppen under vintern. Stugfogdar, dvs de som kommer hålla koll på att vaktstugan ser okej ut och att inte snön hindrar en att komma in, är Kjell-Ove Andersson och Jan Gleisner.

Vi kan alla bidra!

Byggnationen av nya servicehuset innebär att alla som har möjlighet kan bidra med sitt kunnande.  Tveka inte att höra av er angående bygget! Ni kan kontakta någon av följande:

  • Bertil Jakobsson (bygghandledare), O7O-645 6O 15
  • Staffan Andersson, O76-767 75 64
  • Henrik Persson, O7O-538 OO 73
  • Mats Ottosson, O7O-671 86 84

Vi ses på Gimonäs båtklubb!

Vänliga hälsningar
Lennart Bandling

Viktig information till alla medlemmar!

Umeå kommun som fastighetsägare och Umeå Vatten och Avfall har förbjudit oss att använda avloppen i ”servicehuset” under tiden som utredning pågår om var avloppet mynnar.

Det innebär att lokalen tills vidare hålls stängd. För att spara på elkostnaden har vi bara på värme så att inget fryser sönder.

Inbesparing av elkostnad i ”servicehuset” kommer att användas till förbättringar av elinstallationen på övriga uppställningsområdet.
// Lennart Bandling, ordförande

Informationsträff

Alla medlemmar
Klubben bjuder in till informationsträff om framtida användning av klubbens uppställningsytor.

Onsdagen den 18 november klockan 19:00. Vi träffas på Viva Resurs i Bistron över en kopp kaffe och tilltugg. Adressen är Tegelbruksvägen 7 och det går bra att parkera inne på gården.

Välkomna
// Lennart Bandling, ordförande