Välkommen till Gimonäs Båtklubb

Vi önskar dig en fin båtsommar!

 

Gimonäs Båtklubb har, numera får man säga, gamla anor. Redan 1986 bildades klubben, då som Gimonäs båtförening. Sedan 1998 går klubben under namnet Gimonäs Båtklubb. Mer om klubbens historia kan läsas under ”Historia”.

Klubbens målsättning är att tillgodose behovet av en centralt belägen båtklubb för kommunens invånare och erbjuda detta till en relevant kostnad. Alla investeringar sker med hjälp av medlemsavgifter och ideellt arbete.
För att bli medlem krävs att ansökan görs.  Den görs i Svenska Båtunionens databassystem BAS. Där kan du skapa ett konto om du inte har något. Läs under medlemskap där du hittar länken till att anmäla dig och din båt. 

Välkommen till båtklubben längs älven.

// Gimonäs Båtklubb

Snabba frågor och svar

På klubbens FAQ-sida finns det samlat ett axplock av vanliga frågor som inkommer till klubben. Spana gärna där för att se om det ni undrar finns besvarat där. Kontaktpersoner med olika ansvarsområden finner ni under klubbens organisationssida. Kontaktväg till styrelsen hittar ni under kontakta oss.

FAQ
Organisation
Kontakta oss