Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Klubbens stadgar finner ni här.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner
Efter årsmöte 2018 gäller följande styrelse:

Ordförande: Lennart Bandling
Vice ordf.: Staffan Andersson
Kassör: Veronica Söderlund Persson
Sekreterare: Roger Johansson
Ledamot: Karl-Erik Holmgren
Ledamot: Jan Forsgren
Ledamot: Peter Hägglöf
Suppleant: Anders Hedlund
Suppleant: Johan Böhlmark

Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemslistor, medlemsansökningar och uppsägningar: Karl-Erik Holmgren
Bryggplatser och uppställningsplatser: Jan Forsgren, Henrik Persson och Mikael Persson
Nya kontrakt och andrahandskontrakt: Jan Forsgren, Henrik Persson och Mikael Persson
Passersystemet: Jan Forsgren
Arbets-/aktivitetsdagar samt närvarolistor: Lennart Bandling
Sjösättning och upptagning: Staffan Andersson
Informationspärm och anslag: Roger Johansson
Information som ska ut på hemsidan: Lennart Bandling
Utbildningsansvarig: Lennart Bandling och Veronica Söderlund Persson
Uppdatering av säkerhetsdokument och egenkontrolldokument: Anders Hedlund
Sammankallande av hamnfogdarna: Lennart Bandling