Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Klubbens stadgar finner ni här.

Styrelse
Efter årsmöte 2017 gäller följande styrelse:

Ordförande: Lennart Bandling
Vice ordf.: Staffan Andersson
Kassör: Veronica Söderlund Persson
Sekreterare: Bengt Hallberg
Ledamot: Jan Forsgren
Ledamot: Jimmy Andersson
Ledamot: Christian Holmberg
Ledamot: Staffan Andersson
Suppleant: Ulrika Säfvestad Sandqvist
Suppleant: Ulf Degerlund