Avgifter

Avgifter är följande:

Medlemsavgift (familj)500 kr
Medlemskort mm (engångskostnad)125 kr
Uppläggningsavgift (basplats) Säsong1 650 kr
Sommaruppläggningsplats850 kr
Bryggplats (boj mm)1 000 kr
Bryggplats (3,5 m Y-bom)1 200 kr
Bryggplats (6,5 m Y-bom)1 700 kr
Bryggplats (8m Y-bom/påle)2 300 kr
Sjösättning med kranbil750 kr
Sjösättning med traktor450 kr
Utebliven vakt2400 kr
Utebliven arbetsdag400 kr

/ Styrelsen