Avgifter och Prislista

Denna information uppdateras för närvarande 230422

Avgifter är följande:

  • Medlemsavgift; 500 kr/år
  • Uppställningsplats/år; 1750 kr grundavgift 5×10 m
  • Trailerplats/uppställningsplats 15/5 – 15/10; 1000 kr
  • Traktor för sjösättning/upptagning;; 500 kr

Priser är som följer här nedan

  • Engångskostnad för nyckeltagg; 125 kr

Bryggplatser

  • Liten, bredd upp till 2,1 m; 1200 kr/år
  • Mellan, bredd upp till 3 m; 1700 kr/år
  • Stor, bredd upp till 3,5/3,7 m; 2300 kr/år
  • Traktor för sjösättning/upptagning;; 500 kr

/ Styrelsen