Regler

På följande sida återfinns lite generella regler för området och på klubben samt klubbens tvättföreskrifter.
Det finns uppdaterade dokument beträffande regler för bryggplats, båtuppläggningsplats samt vaktregler. Dessa finns i menyn, under fliken Dokument

Generella regler

Lösa hundar

Hundar skall hållas kopplade. Tänk på att det finns många som är hundrädda och/eller allergiska. Tänk även på att hunden kan springa in till någon som arbetar med båten och skadar sig.

Bo i båten på området

Styrelsen är positiva till att medlemmar bor i sina båtar vid bryggorna under sommaren. Det medför att vi har fler personer som har koll på att inget händer på området.

El vid bryggor

El vid bryggor får endast användas till laddning av batterier till verktyg samt för kortare arbeten med båten.

Tvättföreskrifter

Båttvätt skall ske på spolplattan.
Nedanstående gäller för tvätt. 

  • Inga kemikalier eller petroleumprodukter tillåts användas på plattan
  • Inga båtar målade med biocid eller båtar underhållna med förbjudna bottenfärger tillåts tvättas på spolplattan
  • Efter avslutad tvätt spolas plattan av och fast avfall fas bort 
  • Vatten och el stängs av
  • Miljöfarligt avfall lämnas på Vakin miljöstation

Vänligen
GBK Styrelse