Verksamhetsåret 2018 – ordförande har ordet

Under år 2018 har vi tömt den gula byggnaden om cirka 800 kvm på allt som sparats under åren. Det blir en hel del under så pass lång tid. Kommunen har beslutat att huset ska rivas och fastigheten säljas, därav att vi inte längre kan disponera huset.

Det nya klubbhuset har färdigställts under sommaren och slutbesiktigades i augusti (här kunde man följa byggnationerna). Där finns toalett för funktionsnedsättning, dusch med omklädningsrum och kök med sällskapsrum. Kontoret har fått eget rum där ekonomi, platsbokning och säkerhet systemet  inryms. Under båtsäsongen kommer vi  vara på plats måndagar kl 18-19 för att serva nya och gamla medlemmar. Vid entrén till klubbhuset kommer det att finnas informations tavla där klubben annonserar vad som gäller under säsongen, tavlan på magasinet kommer som vanligt vara för medlemmar och allmänhet.

Sjösättningsrampen har fått nya plank och breddats på ovansidan, rampen kommer att asfalteras under våren. En landgång för funktionsnedsatta av aluminium har monterats till rampen. Vaktstugan och däcket har flyttats tillbaka för att anslutas bredvid klubbhuset. Då det aldrig har funnits bygglov för vaktstugan/däck måste klubben söka bygglov.

Projektet med spolplatta påbörjades i början på året med att söka bidrag för vattenvårdsprojekt. Projektet har fortskridit med ett flertalet möten under säsongen. Efter hjälp av en konsult med att presentera bättre argument för spolplatta kom i december 2018 beslut från Länstyrelsen i Västerbottens län. Beslutet innebär ett bidrag om högst 243 428 kronor, vilket innebär hälften av totala beloppet för spolplattan. Ännu en vinstlott för klubben.

Aktivitetsdagarna har genomförts med stort deltagande och engagemang med förbättringar och uppgradering av klubbens egendom.

Stort tack till styrelsen och alla GBK:are för 2018 med önskan om ett bra 2019.

L Bandling