Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Gimonäs båtklubbs stadgar, antagna vid årsmöte 2018-02-21.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner

Ordförande: Jan Forsgren
Vice ordförande Christofer Persson
Kassör: Anna Westergård
Sekreterare Örjan Ovesson
Ledamot: Annelie Fredriksson
Ledamot: Veronica Söderlund Pettersson
Ledamot: Örjan Ovesson
Suppleant: Lena Holmner Säfvenberg
Suppleant: Pereric Johansson

Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemsansökningar , uppsägningar och medlemslistor Örjan Ovesson, Lena Holmner Säfvenberg

Bryggplatser och uppställningsplatser

Passersystem   Säkerhetsansvarig

 Christofer Persson, Örjan Ovesson 
Skicka förfrågan via mail info@gbkumea.se

Jan Forsgren, Mikael Pettersson                    Jan Forsgren

Firmatecknare Jan Forsgren och Anna Westergård
Representanter gentemot myndigheter och tillsynsorgan Jan Forsgren och Christofer Persson
Vaktlista och närvarolistor Örjan Ovesson, Christofer Persson, Lena Holmner Säfvenberg
Arbets-/aktivitetsdagar  och arbetsdagar utanför de gemensamma. Säkerhetsdokument och egenkontrolldokument Jan Forsgren
Utbildningsansvariga Anna Westergård, Veronica Söderlund Pettersson
Sjösättning och upptagning Petter Lundqvist, Tobias Hedberg
Info/hemsida/anslag/blanketter                                                          Mail Örjan Ovesson, Annelie Fredriksson   Örjan Ovesson
Revisorer, revisorssuppleant Tommy Jonsson, Rolf Zale,  Suppleant Klas-Göran Stridh
Hamnfogdar Jörgen Näslund, Rune Säfvenberg, Mikael Aspholm, Johan Säfvenberg, Pontus Vennberg
Programkommitté Mikael Bergqvist, Fredrik Löfgren, Bo Bergholm, Suppleant Mats Svensson
Miljösamordnare Thomas Bandling
Valberedning Rune Säfvenberg, Christian Holmberg, Mikael Bergqvist

Ekonomi – Swish

Gimonäs Båtklubb har möjlighet att ta emot betalning via Swish, t.ex. vid kranlyft och liknande på klubben. Swishnumret är: 123 677 6777

För funktionärer i klubben som önskar använda sig av Swishbetalning kan använda sig av följande QR-kod (skriv ut och sätt där medlemmar önskar betala så kan de scanna koden enkelt):