Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Gimonäs båtklubbs stadgar, antagna vid årsmöte 2018-02-21.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner

Ordförande:Rune Säfvenberg
Vice ordförandeChristofer Persson
Kassör:Anna Westergård
SekreterareÖrjan Ovesson
Ledamot:Thomas Hägglund
Ledamot:Anton Sandström
Ledamot:Lena Holmner Säfvenberg
Suppleant:Per Thörnqvist
Suppleant:Annelie Fredriksson 

Kontakt med styrelsen sker via klubbens mail; info@gbkumea.se.
Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemsansökningar , uppsägningar och medlemslistorÖrjan Ovesson, Lena Holmner Säfvenberg, Christofer Persson
Bryggplatser och uppställningsplatserÖrjan Ovesson , Lena Säfvenberg, Christofer Persson
FirmatecknareRune Säfvenberg och Anna Westergård
Representanter gentemot myndigheter och tillsynsorganRune Säfvenberg och Christofer Persson
Vaktlista och närvarolistorÖrjan Ovesson, Christofer Persson, Lena Holmner Säfvenberg
Arbets-/aktivitetsdagar  och arbetsdagar utanför de gemensamma. Säkerhetsdokument och egenkontrolldokumentRune Säfvenberg
UtbildningsansvarigaAnna Westergård, Veronica Söderlund Pettersson
Sjösättning och upptagningPetter Lundqvist, Tobias Hedberg
Info/hemsida/anslag/blanketter, MailÖrjan Ovesson, Annelie Fredriksson
Revisorer, revisorssuppleantVeronica Söderlund, Pereric Johansson
HamnfogdarMikael Aspholm, Mikael Pettersson, Jörgen Näslund
ProgramkommittéBo Bergholm, Peter Berhardsson
MiljösamordnareThomas Bandling
Valberedning

Jan Forsgren, Mikael Westergård,
Mikael Pettersson

Ekonomi – Swish

Gimonäs Båtklubb har möjlighet att ta emot betalning via Swish, t.ex. vid kranlyft samt sjösättning och upptagning med traktor på klubben. Swishnumret är: 123 677 6777

För funktionärer i klubben som önskar använda sig av Swishbetalning använd följande QR-kod