Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Gimonäs båtklubbs stadgar, antagna vid årsmöte 2018-02-21.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner

Ordförande: Jan Forsgren
Vice ordförande Christofer Persson
Kassör: Veronica Söderlund Pettersson
Vice kassör Anna Westergård
Sekreterare Klas-Göran Strid
Ledamot: Pereric Johansson
Ledamot: Örjan Ovesson
Suppleant: Mikael Pettersson
Suppleant: Vakant

Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemsansökningar , uppsägningar och medlemslistor Örjan Ovesson, Pereric Johansson
Bryggplatser och uppställningsplatser och säkerhet/passersystem Jan Forsgren (070-688 32 99),
Mikael Pettersson (070-682 20 14), Christofer Persson, Örjan Ovesson
(Skicka helst förfrågan via mail gbkumea.se)
Firmatecknare Jan Forsgren och  Veronica Söderlund P
Representanter gentemot myndigheter och tillsynsorgan Jan Forsgren och Christofer Persson
Närvarolistor, vaktlistor Klas-Göran Strid, Örjan Ovesson, Christofer Persson
Arbets-/aktivitetsdagar  och arbetsdagar utanför de gemensamma. Säkerhetsdokument och egenkontrolldokument Jan Forsgren
Utbildningsansvariga Anna Westergård, Veronica Söderlund Pettersson
Sjösättning och upptagning Petter Lundqvist, Tobias Hedberg
Hemsida Klas-Göran Strid
Revisorer, revisorssuppleant Tommy Jonsson, Rolf Zale,  och Pia Törnqvist
Hamnfogdar Vakant, Mikael Aspholm, Vakant, Vakant, Pontus Vennberg
Programkommitté Olle Karlsson, Jan Gleisner, Mats Hedman
Miljösamordnare Thomas Bandling
Valberedning Rune Säfvenberg, Christian Holmberg, Mikael Bergqvist

Ekonomi – Swish

Gimonäs Båtklubb har möjlighet att ta emot betalning via Swish, t.ex. vid kranlyft och liknande på klubben. Swishnumret är: 123 677 6777

För funktionärer i klubben som önskar använda sig av Swishbetalning kan använda sig av följande QR-kod (skriv ut och sätt där medlemmar önskar betala så kan de scanna koden enkelt):