Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Gimonäs båtklubbs stadgar, antagna vid årsmöte 2018-02-21.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner

Ordförande: Rune Säfvenberg
Vice ordförande Christofer Persson
Kassör: Anna Westergård
Sekreterare Örjan Ovesson
Ledamot: Thomas Hägglund
Ledamot: Anton Sandström
Ledamot: Lena Holmer Säfvenberg
Suppleant: Per Thörnqvist
Suppleant: Annelie Fredriksson 

Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemsansökningar , uppsägningar och medlemslistor Örjan Ovesson, Lena Holmner Säfvenberg, Christofer Persson
Bryggplatser och uppställningsplatser Örjan Ovesson , Lena Säfvenberg, Christofer Persson
Passersystem  
Säkerhetsansvarig  
Firmatecknare Rune Säfvenberg och Anna Westergård
Representanter gentemot myndigheter och tillsynsorgan Rune Säfvenberg och Christofer Persson
Vaktlista och närvarolistor Örjan Ovesson, Christofer Persson, Lena Holmner Säfvenberg
Arbets-/aktivitetsdagar  och arbetsdagar utanför de gemensamma. Säkerhetsdokument och egenkontrolldokument Rune Säfvenberg
Utbildningsansvariga Anna Westergård, Veronica Söderlund Pettersson
Sjösättning och upptagning Petter Lundqvist, Tobias Hedberg
Info/hemsida/anslag/blanketter, Mail Örjan Ovesson, Annelie Fredriksson
Revisorer, revisorssuppleant Veronica Söderlund, Pereric Johansson
Hamnfogdar Patrik Bergqvist. Mikael Aspholm, Johan Säfvenberg, Pontus Wennberg (adj)
Programkommitté Bo Bergholm, Peter Berhardsson
Miljösamordnare Thomas Bandling
Valberedning

Jan Forsgren, Mikael Westergård,
Mikael Pettersson

Ekonomi – Swish

Gimonäs Båtklubb har möjlighet att ta emot betalning via Swish, t.ex. vid kranlyft och liknande på klubben. Swishnumret är: 123 677 6777

För funktionärer i klubben som önskar använda sig av Swishbetalning kan använda sig av följande QR-kod (skriv ut och sätt där medlemmar önskar betala så kan de scanna koden enkelt):