Organisation

Gimonäs båtklubb är anslutna till Västerbottens båtförbund, VBF, vilka i sin tur är en del av Svenska Båtunionen, SBU.

Gimonäs båtklubbs stadgar, antagna vid årsmöte 2018-02-21.

Styrelse och särskilda kontaktpersoner
Efter årsmöte 2019 gäller följande styrelse:

Ordförande: Lennart Bandling
Vice ordf.: Roger Johansson
Kassör: Veronica Söderlund Pettersson
Sekreterare: Ann-Catrine Strandén
Ledamot: Karl-Erik Holmgren
Ledamot: Jan Forsgren
Ledamot: Klas-Göran Stridh
Suppleant: Mikael Pettersson
Suppleant: Henrik Persson

Följande personer ansvarar för, och kan kontaktas gällande specifika frågor, om:

Medlemslistor, medlemsansökningar och uppsägningar: Karl-Erik Holmgren
Bryggplatser och uppställningsplatser: Jan Forsgren (070-688 32 99)
Mikael Pettersson (070-682 20 14)
(Skicka helst förfrågan via mail gbkumea.se)
Nya kontrakt och andrahandskontrakt: Jan Forsgren och Mikael Pettersson
Nybyggnationer: Jan Forsgren och Mikael Pettersson
Passersystemet: Jan Forsgren och Mikael Pettersson
Arbets-/aktivitetsdagar samt närvarolistor: Lennart Bandling
Informationspärm och anslag: Ann-Catrine Strandén
Information som ska ut på hemsidan: Lennart Bandling
Utbildningsansvarig: Lennart Bandling och Veronica Söderlund Pettersson
Säkerhetsansvarig: Jan Forsgren
Sammankallande av hamnfogdarna: Lennart Bandling
Miljöansvarig: Tomas Bandling
Vaktlista: Anders Hedlund

Ekonomi – Swish

Gimonäs Båtklubb har möjlighet att ta emot betalning via Swish, t.ex. vid kranlyft och liknande på klubben. Swishnumret är: 123 677 6777

För funktionärer i klubben som önskar använda sig av Swishbetalning kan använda sig av följande QR-kod (skriv ut och sätt där medlemmar önskar betala så kan de scanna koden enkelt):