Historia

Gimonäs båtförening bildades 1986 men bytte namn till Gimonäs Båtklubb 1998. Gimonäs båtklubb ligger i Umeå och klubben har idag 390 st. medlemmar. Många av våra nya medlemmar är till vår glädje småbarnsfamiljer med sin första båt.

Det klubbhus vi har idag har för länge sedan tjänat ut sin roll varför vi jobbar intensivt på att förverkliga målet med nytt klubbhus. Tyvärr strular det med tillstånden från myndigheterna med alla undersökningar. När det är klart kan vi äntligen börja med utbildningar i klubbregi med allt vad som rör fritid och båtliv.