Om klubben

Klubbens målsättning är att tillgodose behovet av en centralt belägen båtklubb för kommunens invånare och erbjuda detta till en relevant kostnad. Alla investeringar sker med hjälp av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Medlemmarna anordnar ofta spontana fester mellan varandra och en ständigt återkommande höstträff är vår ärtsoppekväll. Allt för en glad och trevlig gemenskap bland båtfolket.

På området finns idag ca 410 st. båtuppställningsplatser och 200 st. bryggplatser de flesta med Y-bommar. På klubbområdet finns toalett och dusch, klubbstugan, sjösättningsramp och en mindre traktor. Klubben organiserar även sjösättning och torrsättning med kranbil.

De landfasta bryggorna har nu korta Y-bommar för mindre båtar. Nedströms G-bryggan har nya flytbryggor installerats för lite större båtar.

Icke medlemmar erbjuds att till självkostnadspris teckna ”sjösättningskontrakt” för att kunna använda vår sjösättningsramp.

Välkommen till den naturliga båtklubben i Umeå för alla med intresse av sjöliv.

// Gimonäs Båtklubb