Krandag 2014, uppdaterad info

Klubbens krandag är den 31 maj med samling klockan 09.00.

På grund av förhinder hos kranföraren är krandagen flyttad till 31 maj, i stället för som tidigare annonserat 24 maj.

Alla som ska sjösätta med lyftkran ska då finnas på plats för att förbereda sina båtar för kranlyft. Minst två personer per båt måste finnas till hands för att hjälpa till vid kranlyft.

Sjösättningen börjar kl 10.00 och avslutas när så hamnfogdarna bestlutat.

Regler för upptagning och bokningslistor finns i klubbhuset.

Ansvarig hamnfogde tar upp kontant betalning före lyftet och bestämmer även turodning för lyft.

OBS!

Försäkringsuppgifter med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska lämnas till hamnfogde före kranlyftet av medlemmens båt.

(Klubbens försäkring gäller inte vid lyft av medlemmarnas båtar.)

/Hamnfogdarna och styrelsen