Krandagar 2016

Sjösättning med kran sker den 28 maj med samling kl 09:00. Upptagning med kran sker 24 september med samling kl 09:00. 

Alla som ska sjösätta, eller ta upp, med lyftkran ska finnas på plats senast kl 09:00 för att förbereda sina båtar för kranlyft. 

Minst två personer per båt måste finnas med för att hjälpa till vid lyftet.

Upptagning startar ca 10:00 och avslutas när funktionärer så beslutar.

Regler för upptagning och bokningslistor finns i klubbhuset. 

Ansvarig funktionär tar upp kontant betalning före lyftet och bestämmer även turordning för lyft. 

OBS! Försäkringsuppgifter med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska lämnas till funktionärer före kranlyft av medlemmens båt. 

(Klubbens försäkring gäller inte vid lyft av medlemmars båtar.)

/Styrelsen