Kategoriarkiv: Nyheter

Taggar stängs av


Från och med den 16 februari 2023, d v s dagen efter årsmötet, kommer taggar att stängas för dem som inte betalat medlemsavgiften avseende 2022. Vid frågor går det bra att ringa Thomas Hägglund tel 070-278 88 90 eller Rune Säfvenberg tel 070-558 05 29.

// Styrelsen

Översyn av hamnområdet

Styrelsen håller på med en översyn av hamnområdet. Det kommer att bli en ny numrering av uppställningsplatserna. Det kommer även att bli en prisjustering av landplatser utifrån storlek och tidigare överenskommelser. Syftet är att skapa en enhetlig avgiftshantering. 

Arbetsdagar 2023

Årets arbetsdagar är:
– Lördag 13 maj 10.00 – 16.00
– Lördag 10 juni 10.00 – 16.00
– Lördag 2 september 10.00 – 16.00
– Söndag 8 oktober 10.00 – 16.00

Arbetsdagen börjar kl 10. Vid lunchtid bjuder på klubben på fika.

Krandagar – obs, datumen är preliminära
– Lördag 28 maj
– Lördag 23 september