Översyn av hamnområdet

Styrelsen håller på med en översyn av hamnområdet. Det kommer att bli en ny numrering av uppställningsplatserna. Det kommer även att bli en prisjustering av landplatser utifrån storlek och tidigare överenskommelser. Syftet är att skapa en enhetlig avgiftshantering.