Taggar stängs av


Från och med den 16 februari 2023, d v s dagen efter årsmötet, kommer taggar att stängas för dem som inte betalat medlemsavgiften avseende 2022. Vid frågor går det bra att ringa Thomas Hägglund tel 070-278 88 90 eller Rune Säfvenberg tel 070-558 05 29.

// Styrelsen