Viktig information till alla medlemmar!

Umeå kommun som fastighetsägare och Umeå Vatten och Avfall har förbjudit oss att använda avloppen i ”servicehuset” under tiden som utredning pågår om var avloppet mynnar.

Det innebär att lokalen tills vidare hålls stängd. För att spara på elkostnaden har vi bara på värme så att inget fryser sönder.

Inbesparing av elkostnad i ”servicehuset” kommer att användas till förbättringar av elinstallationen på övriga uppställningsområdet.
// Lennart Bandling, ordförande