Etikettarkiv: styrelsen

Årsmöteshandlingar 2018

Den som väntar på något gott väntar troligen på Gimonäs Båtklubbs årsmöteshandlingar. Nu är väntan över, nedan finns diverse handlingar publicerade. Samtliga ligger dock skyddade och lösenord fordras. Lösenordet är samma som det varit så länge Gimonäs båtklubb har haft en hemsida. Användarnamnet är ”medlem” utan citattecken.

Föredragningslista
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning 2017
Budget 2018
Medlemsmötesprotokoll

Många trotsade vädrets makter, stort tack!

Gimonäs båtklubb vill tacka alla för god uppslutning på aktivitetsdagen/arbetsdagen i lördags den 14 oktober. Hela 48 stycken medlemmar trotsade regnet och blåste vilket var en stor bidragen orsak till att så mycket blev genomfört denna sista aktivitetsdag/arbetsdag för säsongen.

Roligt att så många är intresserade och också skrev upp sig för deltagande av bygget av nya servicehuset då vi kommer att lämna tegelbruksbyggnaden under 2018.

/Styrelsen

Medlems- och årsmöte 2017

Medlems- och årsmöte går av stapeln den 23 februari 2017 med start kl 18:30. Mötet beräknas hålla på till cirka 20:45 inklusive fikapaus.

Personlig kallelse med ytterligare information och plats för mötet kommer via vanlig post. Välkomna önskar styrelsen.

Tvättföreskrifter

Sedan i dag finns föreskrifter och information gälland tvätt av båt, eller båtbotten, inom området publicerade. Man hittar föreskrifterna här – Tvättföreskrifter –  eller via den nytillkomna sidan FAQ (frequently asked questions, ofta förekommande frågor).

Informationen/föreskrifterna är författade av styrelsen och miljöombud Bengt Hallberg. Har man funderingar kring vad som gäller rekommenderas att man läser dessa.

Uppdatering 2016-06-09:

Föreskrifterna är uppdaterade med tillhörande karta över området med markerade platser där avspolning av båt är tillåtet. Observera, endast båtar som kan visas inte vara målade med giftig bottenfärg eller andra skadliga ämnen, se föreskrifterna enligt länk ovan.

Krandagar 2016

Sjösättning med kran sker den 28 maj med samling kl 09:00. Upptagning med kran sker 24 september med samling kl 09:00. 

Alla som ska sjösätta, eller ta upp, med lyftkran ska finnas på plats senast kl 09:00 för att förbereda sina båtar för kranlyft. 

Minst två personer per båt måste finnas med för att hjälpa till vid lyftet.

Upptagning startar ca 10:00 och avslutas när funktionärer så beslutar.

Regler för upptagning och bokningslistor finns i klubbhuset. 

Ansvarig funktionär tar upp kontant betalning före lyftet och bestämmer även turordning för lyft. 

OBS! Försäkringsuppgifter med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska lämnas till funktionärer före kranlyft av medlemmens båt. 

(Klubbens försäkring gäller inte vid lyft av medlemmars båtar.)

/Styrelsen

Arbetsdagar 2016

Följande arbetsdagar gäller för 2016:

Arbetsdag 1: Lördagen den 7 maj kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 2: Lördagen den 11 juni kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 3: Lördagen den 27 augusti kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 4: Lördagen den 15 oktober kl. 10:00 – 16:00.

Kom i tid och glöm inte att ni måste anteckna er på närvarolistan före kl. 10:00 för att närvaron ska kunna godkännas.

Klubben bjuder på fika.
/Styrelsen

Extra stämma

Kallelse till extra stämma för Gimonäs Båtklubb 28 april 2016

Tid: torsdagen den 28 april 2016, kl: 19:00 – 20:00 (ca)
Plats: Tegelbruksvägen 7 (Viva Resurs), Gimonäs.

Vid Gimonäs Båtklubbs årsmöte 25 februari 2016 beslöts att en extra stämma skulle hållas före april månads utgång 2016.

Nedanstående ärenden i föredragningslistan skulle enligt årsmötet behandlas och beslutas. Andra än i föredragningslistan upptagna ärenden får inte behandlas på denna extra stämma enligt Gimonäs Båtklubbs stadgar.

Välkomna
Gimonäs Båtklubb
Styrelsen
eu Bengt Hallberg, sekr


 

Föredragningslista, Gimonäs Båtklubb, extra stämma 2016-04-28

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justerade tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av paragrafer ur årsmötesprotokollet 2016 som berör den extra stämman.
 8. Val av hamnfogdar, § 18 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla de två vakanta platserna som hamnfogde.
  Dvs en för två (2) år samt en för ett (1) år.
 9. Val av revisorer och suppleanter. § 19 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla den vakanta platsen som revisorssuppleant.
  Dvs en suppleant för ett (1) år.
 10. Val av valberedning. § 20 i årsmötesprotokollet. Ska enligt årsmötet fylla den vakanta platsen som valberedning.
  Dvs en ledamot för ett (1) år.
 11. Redovisning av budget för 2016. § 23 i årsmötesprotokollet.
  Dvs denna redovisning ska enligt årsmötet tas upp igen.
 12. Mötets avslutning.