Ordf har ordet – säsongen 2018

Hej alla medlemmar i Gimonäs båtklubb!

Nu avslutar vi båtsäsongen år 2018 efter en fantastisk sommar med härligt båtväder (se själva här vilka temperaturer vi haft)!

Säsongen har i år varit händelserik för klubben. För första gången på 30 år har klubben själva byggt ett eget klubbhus (en byggnation man kunde följa här på hemsidan). Ett klubbhus som vi alla kan ta del av och som jag hoppas ska stärka våra gemensamma intressen i god anda och kamratskap.

Jag vill passa på att tacka alla de som bidragit med sina insatser under byggtiden, särskilt Bertil Jacobsson och Mats Ottosson. Dessa herrar har, tillsammans med medlemmar hjälp, utfört bygget.

Gun-Britt, Maria och Anders som utspisar oss på aktivitetsdagar och har koll på ordningen; tack för det.

Till styrelsen vill jag tacka för alla de timmar ni bidragit med för klubben och medlemmarnas bästa. Inte att förglömma våra fantastiska hamnfogdar som i ur och skur, vått och torrt ställer upp för klubben; tack även ni.

Jag önskar er alla medlemmar i Gimonäs båtklubb en fin höst och vinter. Om inte före ses vi åter på årsmötet.

Vänligen,
Lennart Bandling, ordförande