Påminnelse! Bryggor

En påminnelse om att samtliga båtar måste vara borta från bryggorna senast förmiddagen den 15 oktober. Därefter börjar arbetet med att ta bort bojar och förbereda för att släppa ut bryggorna för vintern. 

// Hamnfogdarna