Nya området, uppmärkning och båtbottenskrap

Nya området efter sanering är nu uppmärkt. För frågor gällande anmälan om uppställningsplats eller för anvisning av plats skicka ett mejl till gimonas[punkt]batklubb[at]bredband[punkt]net. Har man plats sedan tidigare ange nummer för platsen.

Vi vill även påminna om att samtliga vagnar ska vara uppmärkta med namn, medlemsnummer, telefon samt ett särskilt rött plastkort som styrelsen fäster på vagnen. 

Beträffande slipning av båt med bottenfärg gäller att presenning ska användas och ligga under båten vid arbetets genomförande. Detta för att material ska kunna samlas upp och lämnas till återvinningscentral då det kan innehålla giftiga ämnen.