Saltning och utprickning

Dubbla nyheter/informationer i dag första måndagen i juli månad.

Saltning
Den 28 juni saltades körvägarna inne på området samt utsidan av klubben.

Utprickning av farled
Nu är farleden upp till kraftverksmuseet utprickad.