Mången tack!

Hamnfogdarna önskar tacka alla som var med på arbetsdagen den 5 maj! Gedigna arbetsinsatser gjorde dagen produktiv och givande.

Nästa arbetsdag går av stapeln 9 juni. Vi hoppas på lika goda arbetsinsatser då! Till dess önskar vi alla soligt båtväder.

/ Hamnfogdarna