Kran- och aktivitetsdagar 2018

Inför båtsäsongen 2018 är följande dagar aktuella för kranlyft:

  • 19 maj, och
  • 22 september.

Aktivitetsdagar går av stapeln:

  • 5 maj,
  • 9 juni,
  • 25 augusti, och
  • 13 oktober.

Samtliga aktivitetsdagar pågår mellan kl 10:00 och 16:00. Kom ihåg att komma i tid och anmäla din närvaro.

/ Styrelsen och hamnfogdarna