Gimodagen 2018 – en blänkare

En kort blänkare angående årets Gimodag. Denna kommer i år gå av stapeln den 16 juni istället för som brukligt är första lördagen i juli månad.

Mer information kommer längre fram i vår. Men redan nu kan det vara värt att hålla kalendern fri den 16 juni för närvaro på en trevlig dag på Gimonäs.