Nybygget: Lägesrapport

Arbetet med byggnation av det nya klubbhuset fortlöper. Efter det att grunden färdigställts har de båda huskropparna placerats samt att en ny mellandel uppförts vilken sammanbinder huskropparna.

Tack vara bra väder, duktiga hantverkare och byggledare Bertil Jacobsson med Mats Ottosson som medhjälpare, har allt gått snabbt och flutit på bra.

Nu avvaktas leverans av takstolar, vilka är lovade i slutet av kommande vecka. När dessa är på plats påbörjas arbetet med att få plåttaket på plats. Därefter kan snön tillåtas komma.

Uppdatering 10 november med lite bilder