Kran- och aktivitetsdagar 2017

Inför båtsäsongen 2017 är följande dagar aktuella för kranlyft:

  • 27 maj, och
  • 23 september. 

Aktivitetsdagar går av stapeln:

  • 6 maj,
  • 10 juni,
  • 26 augusti, och
  • 14 oktober. 

Under samtliga aktivitetsdagar har klubben utbildning i hjärt- och lungräddning. Passa på att komma och prova. 

/ Styrelsen och hamnfogdarna