Passergrindar till uppställningsområdet

Klubbens användning av körgrindar och gånggrindar har ändrats enligt följande:

Körgrind vid gamla ”servicehuset” kommer att vara låst och endast användas som nödgrind vid speciella händelser.

Gånggrind vid klubbtoaletten mittemot sjösättningsrampen kommer att vara ansluten till passersystemet för att enklare kunna nå toalett och dusch under säsong, gäller alla medlemmar.

Nya motoriserade körgrinden nedströms G-bryggan (bastun) blir huvudinfart till uppställningsområdet. Alla medlemmar med kontrakt för uppställningsplats kommer att kunna öppna denna.

Gånggrind på samma ställe gäller alla medlemmar.

Körgrind mot timmerterminalen kommer att vara låst och endast användas som nödgrind vid speciella tillfällen.

Klubbens funktionärer har nycklar till låsen.

//Styrelsen