Protokoll medlemsmöte 23/2 2017

Protokoll från medlemsmötet den 23 februari 2017 finns publicerat på medlemssidorna. Protokollet kräver lösenord, vilket är samma som för att få åtkomst till medlemssidan.