Arbetsdagar 2023

Årets arbetsdagar är:
– Lördag 13 maj 10.00 – 16.00
– Lördag 10 juni 10.00 – 16.00
– Lördag 2 september 10.00 – 16.00
– Söndag 8 oktober 10.00 – 16.00

Arbetsdagen börjar kl 10. Vid lunchtid bjuder på klubben på fika.

Krandagar – obs, datumen är preliminära
– Lördag 28 maj
– Lördag 23 september