Kansliets öppethållande 2023

Kansliets öppethållande 2023

Klubbhuset/kansliet är öppet 15 maj – 3 juli, måndagar mellan 18.30-19.00 samt från 7 augusti till 2 oktober mellan 18:30 – 19:00.

Kansliet är stängt under semesterperioden från 3 juli till 7 augusti.