Kansliets öppethållande

Kansliets öppethållande 2021

Klubbhuset/kansliet är öppet 19 april – 2 juli, måndagar mellan 18.00-18.30 samt från 9 augusti till 4 oktober mellan 18:30 – 19:00.

Kansliet är stängt under semesterperioden från 3 juli till 8 augusti.