Välkommen till Gimonäs Båtklubb


Detta bildspel kräver JavaScript.

Gimonäs Båtklubb har, numera får man säga, gamla anor. Redan 1986 bildades klubben, då som Gimonäs båtförening. Sedan 1998 går klubben under namnet Gimonäs Båtklubb. Mer om klubbens historia kan läsas under ”Historia”.

Klubbens målsättning är att tillgodose behovet av en centralt belägen båtklubb för kommunens invånare och erbjuda detta till en relevant kostnad. Alla investeringar sker med hjälp av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att området ska saneras med start 2015-06-15. Det innebär ett grannlaga arbete med att flytta eller riva båtskjulen. Ett stort arbete har gjorts för att bereda plats för medlemmarna. Allt detta ställer stora krav på samarbete eftersom klubben kommer att ha tillgång till begränsade ytor under sommaren 2015. Styrelsen är medvetna om problematiken runt saneringsarbetet men är övertygade om att det kommer att lösa sig i god klubbanda.

Medlemmarna anordnar ofta spontana fester mellan varandra och en ständigt återkommande höstträff är vår ärtsoppekväll. Allt för en glad och trevlig gemenskap bland båtfolket.

Välkommen till den naturliga båtklubben i Umeå för alla med intresse av sjöliv.

// Gimonäs Båtklubb