Information

På området finns idag ca 410 st. båtuppställningsplatser och 200 st. bryggplatser de flesta med Y-bommar. På klubbområdet finns toalett och dusch, klubbstugan, sjösättningsramp och en mindre traktor. Klubben organiserar även sjösättning och torrsättning med kranbil.

De landfasta bryggorna har nu korta Y-bommar för mindre båtar. Nedströms G-bryggan har nya flytbryggor installerats för lite större båtar.

Icke medlemmar erbjuds att till självkostnadspris teckna ”sjösättningskontrakt” för att kunna använda vår sjösättningsramp.