Uppsägning

Uppsägning av medlemskap, båtplats och/eller båtuppställningsplats måste ske senast den sista februari. Sker inte detta så kvarstår man som medlem, och betalar klubbens avgifter för kommande säsong (1/6-31/5). Dessutom måste nattvakt och arbetsdag vara gjorda enligt kontrakt.

För att säga upp ditt kontrakt måste en uppsägningsblankett  vara klubben tillhanda/inskickad senast den sista februari . Fyll i uppsägningsblanketten och underteckna. Skicka blanketten till oss.

Uppsägningsblankett