Bli medlem

För att bli medlem krävs att ansökan görs.  Du ansöker på följande sätt:

Ansökningsförfarande

Du skickar en förfrågan om medlemskap till vår mail info@gbkumea.se  När vi fått ditt mail skickar vi dig information hur du via en länk fyller i ett formulär med uppgifter som vi behöver.

När du fyllt i formuläret hamnar det i GBK:S medlemskö och vi kommer att kontakta dig så snart ditt ärende är behandlat.

Du kan även göra en förfrågan här under kontakta oss.

Samlad information till nya medlemmar

I följande dokument, Information till nya medlemmar, finner ni samlad information om vad det innebär att vara medlem i Gimonäs båtklubb.