Bli medlem

För att bli medlem krävs att ansökan görs.  Den görs i Svenska Båtunionens databassystem BAS. Där kan du skapa ett konto om du inte har något. Du ansöker på följande sätt:

Ansökningsförfarande

För att bli medlem behöver du fylla i ett formulär där du anger bl.a. kontaktuppgifter samt uppgifter om din båt.
Du ska kryssa i övriga frågor som bl.a. handlar om medlemskap och om du behöver bryggplats och/eller uppställningsplats.

Viktigt ! Spara  därefter formuläret högts upp till höger.

Formuläret hamnar då i GBK:S medlemskö och vi kommer att kontakta dig så snart ditt ärende är behandlat.

För att komma till  inloggning för Köanmälan klicka på länken nedan. Logga in genom att ange din epost och ett lösenord som du själv väljer
Länk till kö-plats

Samlad information till nya medlemmar

I följande dokument, Information till nya medlemmar, finner ni samlad information om vad det innebär att vara medlem i Gimonäs båtklubb.