Avgifter

Denna information uppdateras för närvarande 230422

Avgifter är följande:

  • Medlemsavgift; 500 kr/år
  • Uppställningsplats/år; 1750 kr grundavgift 5×10 m
  • Trailerplats/uppställningsplats 15/5 – 15/10; 1000 kr
  • Bryggplats
  • Traktor för sjösättning/upptagning;; 500 kr

/ Styrelsen