Tvättföreskrifter

Båttvätt och båtbottentvätt inom Gimonäs Båtklubbs område

Vi utreder för närvarande behovet av, och kostnader för spolplattor för båttvätt bl.a. genom att klarlägga miljökraven från Miljö- och hälsoskydd Umeå kommun och enligt Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer. Detta är särskilt viktigt då vi arrenderar marken.

Inom Gimonäs Båtklubb är det därför inte tillåtet att tvätta båtbotten på mark inom båtklubbens område eller inom hamnområdet om båtbottnen är målad med giftig bottenfärg. Detta räknas som miljöbrott enligt Miljöbalken.

Avspolning av båtar utan kemikalier och som kan visas vara fria från färg med biocider eller annat otillåtet innehåll är tillsvidare tillåtet på anvisade platser på södra området. Se karta.

Efter sanering av klubbens uppställningsområde ansvarar Gimonäs Båtklubb för om farligt avfall hamnar i sanerad mark och kan på egen bekostnad åläggas att på nytt sanera marken. Både den enskilde och klubben kan då utredas för miljöbrott. Därför är det tillsvidare överhuvudtaget inte tillåtet att tvätta på sanerad mark då saneringsentreprenaden inte är slutbesiktigad.

Giftiga bottenfärger, glykoler, oljor m.m. är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral.

Umeå 9 juni 2016
Styrelsen och miljöombud Bengt Hallberg

Karta över tillåtna tvättplaster enligt stycke tre ovan.

Karta över tvättplatser

Karta över tvättplatser (Klicka för större karta)