Förlust av uppställningsplats pga sanering

Information till medlemmar som inte har kvar sin uppställningsplats med anledning av saneringen

Ni erbjuds en tillfällig uppställningsplats vintern 2015-2016 med placering mot vägbanken (mätbrunn).

Båtar och vagnar måste vara uppmärkta. Det kommer inte att finnas el och vatten på dessa platser.

//Styrelsen