Information inför 2015

Styrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet följande tider för 2015.

Arbetsdagar 2015:

2015-05-09, 2015-06-13 och 2015-10-10

För att underlätta planeringen av arbetsdagar kommer bokningslista för dessa att läggas ut samtidigt som bokningslista för vaktpass 2015. Då har medlemmarna möjlighet att notera när man tänker göra sin arbetsdag och sitt vaktpass. På grund av att stora delar av klubbens uppställningsyta tas i bruk av SGU för sanering minskas antalet arbetsdagar under 2015.

Krandagar 2015:

Sjösättning med kran 2015-05-30
Upptagning med kran 2015-09-26

Till kommande säsong kommer inga sjösättningar eller upptagningar göras med klubbens egendom då det visat sig att försäkringskostnaderna blir för stora för klubben.

Klubben har i stället tecknat ett avtal med externa entreprenörer som skall sköta detta. Bokningar skall göras till ansvarig klubbfunktionär. Utförlig information kommer att anslås.

Inför saneringen 2015:

Hela område D är nu fördelat till medlemmar och många har tagit sina tomter i bruk. Klubben har under hösten hårdgjort vägarna mellan tomterna på område D. Detta för att underlätta fortsatt flyttning till området. Klubben har för avsikt att fortsätta arbetet med detta under våren 2015 med bland annat dränering.  Belysningen på klubbområdet är som vanligt nedsläckt men masten mellan område C och D kommer att vara tänd fram till 2014-12-15 då många fortfarande arbetar med sina hus.

Kontakta oss:

Telefon: Klubbens telefon är tagen ur bruk fram till att saneringen av området är färdigställd. Tyvärr innebär det att vi endast kan hantera kontakt via e-post. Styrelsen hoppas på förstålse för detta.

/Styrelsen