Kategoriarkiv: Nyheter

Dags för båttvätt? Detta gäller:

Båttvätt får endast ske på klubbens spolplatta

Inga kemikalier eller petroliumprodukter tillåts användas vid båttvätt på spolplattan

Inga båtar målade med biocid eller båtar underhållna med förbjudna bottenfärger tillåts tvättas på klubbens spolplatta

Efter avslutad tvätt spolas plattan av och fast avfall tas bort. Vatten och el stängs av

Miljöfarligt avfall lämnas på Vakin miljöstation

Vänligen Miljöansvarig

Spolplattan var bra att använda! säger Bengt Hallberg Foto: Kerstin Lindgren (Från hösten 2019
Tvätt får endast ske på spolplattan. Se instruktion på vad som gäller vid tvätt på spolplattan

Årsmöte 2020

Gimonäs båtklubb kallar till medlemsmöte och årsmöte den 26 februari kl. 18:30. Inledande medlemsmöte med efterföljande årsmöte hålls på Tegelbrukgsvägen 7 (ingång från baksida). Enklare förtäring bjuder klubben på.

För fullständig kallelse samt tillhörande handlingar, läsa på informationssidan för enbart medlemmar. Handlingarna ligger även de bakom lösenordsskydd, för att komma åt dessa behöver man ange ”medlem” som användarnamn, och därefter sedvanligt lösenord i rutan nedan.

Västerbottens Båtförbund (VBF) inbjuder medlemmarna till Båtklubbsträff 15 februari

Vi kommer att hålla båtklubbsträffar! Lördagen den 15 februari, i Umeå på Medborgarskolan, Slöjdgatan 2. Söndagen den 16 februari, i Skellefteå på Medborgarskolan, Storgatan 35.

På båda orterna börjar vi med kaffe och en kort information kl. 10:00
Kl. 10:15 startar föreläsning 1 & 2 vilka håller på till kl. 12:00.
Kl. 12:00 – 13:00 äter vi en gemensam lunch som VBF bjuder på.
Kl. 13:00 startar föreläsning 3 & 4 och vi räknar med att sluta kl. 14:00.

Föreläsning 1: Styrelsens ansvar/klubbens ekonomi (skatter, moms budget och verksamhet).
Föreläsare: Kristian Erling, Advokat, ledamot Svenska Sjö AB

Föreläsning 2: Klubbutveckling (hur ser det ut, vilka trender ser vi och vad gör vi).
Föreläsare: Anita Boström, ansvarig för STF`s Franchiseverksamhet Thomas Karlsson, TK ledarguide AB ”utveckling av ledare & verksamhet”

Föreläsning 3: Sjösäkerhet = Tryggt båtliv (säker besättning, båt och hamn).
Föreläsare: Hans Öhlund, Ordförande i Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté

Föreläsning 4: Miljö (båt, hamn och vatten)
Föreläsare: Bengt Hallberg, Ledamot i Svenska Båtunionens Miljökommitté

Gå in på vår hemsida vasterbottensbatforbund,se och anmäl er.

Skicka in anmälan senast måndagen den 20 januari till: info@vasterbottensbatforbund.se

God fortsättning!

Styrelsen för

Västerbottens Båtförbund

GULF tankstation vid Gimonäs båtklubb

Som alla säkert sett så har vi i hamnen fått en tankstation GULF, som en utomstående aktör startat till gagn för båtfolket mfl i Umeå med omnejd

Vi vill på förekommen anledning informera att Gimonäs båtklubb inte har någon del i macken och kan inte påverka priset på bensin och diesel. Priset sätts helt och hållet av GULF

Klubbhusvärd

Jan Gleisner tel 070-6476969 har tagit på sig att under vintern 2019/2020 vara klubbhusvärd. Det innebär att han har tillsyn av klubbhuset.

Kontakta Jan om du vill informera honom något kring klubbhuset eller har eventuella frågor som gäller klubbhuset

Valberedningen informerar

Bästa medlemmar i båtklubben,

Valberedningen är medlemmarnas förtroendeorgan för att Gimonäs båtklubb skall ha en bra ledning. Vår viktigaste uppgift är att se till att få fram lämpliga kandidater till styrelse och kommittéer. Dessutom, att se till att Gimonäs båtklubbs styrelse verkligen driver de frågor som årsmötet beslutat vara viktiga. Valberedningen är inte underordnad styrelsen utan fungerar som föreningsmedlemmarnas ombud. Därför måste valberedningen alltid vara objektiv och hela tiden se till Gimonäs båtklubbs bästa.

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till Gimonäs båtklubbs olika förtroendeposter.

Alla medlemmar i båtklubben kan föreslå lämpliga kandidater. Samtliga “nomineringar” tas emot och övervägs likvärdigt.

Vi i valberedningen för Gimonäs båtklubb välkomnar att ni kontaktar oss och förser oss med kandidater, så att vi fortsättningsvis kan ha en stark och kompetent styrelse och professionella kommittéer.

Kommittéerna / arbetsgrupperna är uppdelade enligt följande. 

Hamnfogdar Programkommitté Miljösamordnare

Förslag till uppdragen kan skickas via e-post till Mikael Westergård på adressen mickew@me.com

Med vänlig hälsning,

Denny Ejehult                                  Per Törnqvist                         Mikael Westergård

Sammankallande                             Ledamot                                 Ledamot

Vill du vara med och utveckla Gimonäs båtklubb?

Programkommitténs arbete kommer att vara det kreativa och roliga arbetet i klubben. De ska vara ansiktet utåt och se till att medlemmar trivs på klubben.

Programkommittén är hjärtat i verksamheten och målet ska vara att erbjuda en utvecklande klubb, stimulerande upplevelser, gemenskap och trivsel till föreningens medlemmar.

Programkommittén ska även utveckla föreningens intressen.

Vi önskar att programkommittén:

  • Anordnar utflykter
  • Anordnar aktiviteter
  • Ansvarar för Gimodagen
  • Anordnar grillkvällar
  • Anordnar trivselkvällar

Ta kontakt med valberedningen via Micke Westergård mickew@me.com