Arbetsdagar 2016

Följande arbetsdagar gäller för 2016:

Arbetsdag 1: Lördagen den 7 maj kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 2: Lördagen den 11 juni kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 3: Lördagen den 27 augusti kl. 10:00 – 16:00.
Arbetsdag 4: Lördagen den 15 oktober kl. 10:00 – 16:00.

Kom i tid och glöm inte att ni måste anteckna er på närvarolistan före kl. 10:00 för att närvaron ska kunna godkännas.

Klubben bjuder på fika.
/Styrelsen