Arbetsdagar 2014

  • Arbetsdag 1: Lördag den 3 maj kl 10.00-16.00
  • Arbetsdag 2: Lördag den 14 juni kl 10.00-16.00
  • Arbetsdag 3: Lördag den 23 augusti kl 10.00-16.00
  • Arbetsdag 4: Lördag den 11 oktober kl 10.00-16:00

Kom i tid och glöm inte att ni måste anteckna er på närvarolistan innan kl 10.00 för att närvaron ska godkännas.

Klubben bjuder på fika.

/Styrelsen